NL FR
Afspraak maken


Raadpleging:

Elke consultatie begint met een grondige anamnese (het verhaal) waarbij u uw reden van consultatie vertelt, uw klachten uitlegt en uw vragen kan stellen. Nadien wordt er een klinisch onderzoek uitgevoerd.

Electrocardiogram:

Dit is een onderzoek waarbij op verschillende plaatsen op de borstkas , armen en benen zuigelectrodes worden geplaatst. Zo wordt een registratie gemaakt van de electrische stroom die door het hart gaat.


Echocardiografie:

Hiermee krijgt men informatie over de hartspier en zijn pompfunctie, de grootte van de hartkamers, de kleppen en de drukken in het hart. In rug of linker zijligging worden met behulp van gel en een echosonde, beelden gemaakt.


Inspanningsproef:

Deze bestaat uit een geleidelijk zwaarder wordende inspanning op de fiets. Tijdens het onderzoek wordt de bloeddruk en het hartritme gevolgd. Hiermee kan men zuurstof tekort ter hoogte van de hartspier detecteren, wat kan wijzen op vernauwingen van de kransslagaders. Tevens kunnen hiermee ook inspanningsgebonden ritmestoornissen vastgesteld worden.


Pacemaker en defibrillator controle:

Mensen waarbij een pacemaker of defibrillaton werd geïmplanteerd moeten regelmatig een controle van de batterij en de instellingen van de pacemaker of defibrillator ondergaan. Dit gebeurt door middel van een computer die verbinding maakt met de pacemaker of defibrillator.


Holter registratie:

Hiermee kan uw hartritme gevolgd worden gedurende 24 uur of zelfs meerdere dagen (max 7 dagen). Er worden kleefelectrodes aangebracht op de borstkas. Deze zijn via fijne draadjes verbonden met een recorder. Nadien gebeurt een grondige analyse van de registratie.


Zuurtofsaturatie meting:

Cardiale klachten zijn soms veroorzaakt door slaapstoornissen. Om eventuele nachtelijke zuurstofdaling vast te stellen, is er de mogelijkheid om uw zuurstofsaturatie 's nachts te meten. Dit gebeurt via een toestel dat gedragen wordt aan de pols en verbonden is met een zuurstofelectrode die op de vinger staat. Indien er duidelijke aanwijzingen zijn voor nachtelijk zuurstof tekort, zal u doorverwezen worden voor een slaaponderzoek.